Condițiile de Utilizare

Sunteți autorizat să vizualizați acest site web dacă sunteți de acord să respectați aceste Condiții de Utilizare. Dacă doriți să folosiți Serviciile noastre, vi se va cere să acceptați un alt pachet de termeni și condiții. În aceste Condiții de Utilizare, următorii termeni sunt folosiți cu sensul indicat mai jos:

‘Servicii’ reprezintă diferitele servicii furnizate de Grupul Moneycorp.

‘Condițiile de Utilizare’ reprezintă acești termeni și condiții de utilizare a site-ului web.

‘Grupul Moneycorp’ se referă la Moneycorp Technologies Limited și filialele, sucursalele, societățile afiliate și societățile înrudite menționate aici.

‘Site web’ se referă la acest site web și la întregul său conținut.

‘Dvs.’ se referă la utilizatorul acestui site web.

Utilizarea acestui site

Acest site web este destinat exclusiv uzului personal. Fără a restrânge sfera de aplicare generală a limitării menționate mai sus, sunteți de acord să nu copiați, modificați, reproduceți, distribuiți, transmiteți, afișați, publicați sau să nu creați lucrări derivate din oricare dintre informațiile sau alte materiale de pe acest site web, cu excepția cazului în care se acordă expres permisiunea în altă parte pe acest site web. Declarați că nu veți utiliza acest site web pentru nici un scop ilegal sau care încalcă aceste Condiții de Utilizare. Grupul Moneycorp își rezervă dreptul de a schimba conținutul acestui site web sau de a îl desființa fără a-și asuma nici o responsabilitate față de dvs. 

Declarați că aveți capacitatea legală pentru a accepta aceste Condiții de Utilizare. Acceptați responsabilitate completă pentru modul cum utilizați acest site web.

Declarație de declinare a răspunderii civile  

Grupul Moneycorp nu își asumă nici o răspundere civilă rezultând dintr-un contract, dintr-o faptă ilicită (inclusiv neglijență) sau din alte cauze (cu excepția cazului de fraudă, deces sau prejudicii personale, pentru care răspunderea este nelimitată), pentru pierderi directe, indirecte sau consecvențiale sau pentru pierderi de profit, contract sau acces la informații, software, produse sau Servicii (inclusiv orice pachete nelimitate care sunt puse la dispoziție specific pentru descărcare) conținute sau menționate în acest site web sau pentru pierderea posibilității de utilizare a acestora. Moneycorp nu oferă nici o declarație sau garanție că acestea vor răspunde cu precizie cerințelor dvs sau că acestea sau site-ul web nu sunt virusate.  Moneycorp exclude explicit în limita legii toate condițiile care nu sunt menționate explicit în aceste Condiții de Utilizare și la care se face trimitere implicit prin statut sau prin alte metode.

Jurisdicție legală

Aceste Condiții de Utilizare se supun sub toate aspectele legilor Angliei și dvs acceptați că toate disputele cauzate sau legate de acest site web vor fi judecate de instanțe din Anglia. Utilizarea acestui site web dintr-o jurisdicție care nu permite punerea în aplicare a acestor Condiții de Utilizare este interzisă.

Dreptul de autor, Marca Comercială și alte drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site web este protejat de drepturi de autor © Drept de autor 2020 TTT Moneycorp Limited. Moneycorp®, Moneycorp Markets® The Money Corporation®, TTT® , TTT Moneycorp® , minimoney® și Cash Direct ® sunt Mărci Comerciale înregistrate. Toate Drepturile asupra Desenelor și Modelelor și alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la acest site sunt proprietatea Grupului Moneycorp sau sunt eliberate sub licență de utilizator de Grupul Moneycorp și vor fi protejate cu strictețe. Acceptați să nu încălcați nici unul dintre drepturile de proprietate intelectuală ale Grupului Moneycorp.

Pictograme realizate de Freepik utilizând www.flaticon.com este autorizat de CC BY 3.0

Protejând confidențialitatea dumneavoastră

Toate datele personale pe care ni le furnizați în legătură cu Serviciile noastre sunt procesate în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, faceți clic aici.

Este posibil ca acest site web să conțină link-uri către site-uri web ale unor terți care au fost proiectate și sunt operate de alte entități decât Grupul Moneycorp. Grupul Moneycorp nu deține controlul asupra acestor site-uri sau conținutului lor și nu acceptă nici o răspundere civilă pentru acestea. Prezența unui hyperlink pe acest site web nu este în niciun caz o aprobare la adresa terților sau a conținutului site-urilor lor web și nu garantează că acestea nu sunt virusate.

Prevederi generale

Fiecare prevedere cuprinsă în aceste Condiții de Utilizare constituie un drept sau o obligație separată. În cazul în care se constată că vreunul din termenii utilizați în formularea acestor Condiții de Utilizare este inaplicabil, ilegal sau nu este valabil, acesta va fi îndepărtat din aceste Condiții de Utilizare și nu va afecta aplicabilitatea, legalitatea sau validitatea celorlalți termeni sau prevederi.